Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
28-06-2006 Quyết định số 2991/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban vận động “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” đối với Trường Trung học cơ sở bán công Cù Chính Lan - quận Bình Thạnh. 05/07/2006
21-06-2006 Quyết định số 2771/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQ ngày 17/11/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Công An-Bộ Văn hóa-Thông tin-Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại quận Bình Thạnh. 28/06/2006
21-06-2006 Quyết định số 2769/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng đền bù thiệt hại và giải phóng mặt bằng trong việc điều chỉnh, di chuyển nhà ở dân cư, vật kiến trúc và công trình kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại Phường 13 thuộc Công ty Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh. 28/06/2006
29-03-2005 Công văn số 1207/QĐ-UB V/v thành lập Phòng nội vụ-Quận Bình Thạnh 29/03/2005
01-04-2003 Công văn số 1060/QĐ-UB Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Ban Bồi thường giảỉ phóng mặt bằng Quận Bình Thạnh 01/04/2003
01-04-2003 Công văn số 1059/QĐ-UB Về việc thành lập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận Bình Thạnh 01/04/2003
08-07-2002 Công văn số 3035/QĐ-UB Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động cuả Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Quận Bình Thạnh 08/07/2002