Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
22-08-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện Luật cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn quận Bình Thạnh Hết hiệu lực từ 28/01/2015
13-07-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX (Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 7 năm 2007). 20/07/2007
13-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt trang bị xe ô tô chuyên dùng cho Công an phường và Trung tâm Dạy nghề. 20/07/2007
13-07-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2006 - 2010. 20/07/2007
13-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt quy hoạch ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2010. 20/07/2007
13-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt bổ sung các công trình đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2007. 20/07/2007
13-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt dự toán ngân sách bổ sung 6 tháng cuối năm 2007. 20/07/2007
13-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 20/07/2007
13-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 6 tháng cuối năm 2007. 20/07/2007
13-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về bổ sung kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân quận 6 tháng cuối năm 2007. 20/07/2007