Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Quyết định 738/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 03/03/2015
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 03/03/2015
Số, ký hiệu: 738/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 8
Trích yếu: Về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2014.
Lĩnh vực:
Người ký: Võ Văn Hùng
Công báo: Số 22 + 23 - năm 2015

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực

Nghị quyết Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của quận 8

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 24/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2007

Nghị quyết về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 16/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 23/07/2008

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 16/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 23/07/2008

Quyết định Về việc ban hành "Quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách phường"

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/05/2006
 • Ngày có hiệu lực: 10/05/2006

Quyết định về việc ban hành “Quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách quận 8”

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/2007

Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận 8

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/03/2008
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2008
 • Số hiệu: 13/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 24/12/2007
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 91/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/09/2006
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2006

Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: