Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Quyết định 738/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 03/03/2015
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 03/03/2015
Số, ký hiệu: 738/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 8
Trích yếu: Về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2014.
Lĩnh vực:
Người ký: Võ Văn Hùng
Công báo: Số 22 + 23 - năm 2015

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực

Nghị quyết Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của quận 8

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 24/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2007

Nghị quyết về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 16/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 23/07/2008

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 16/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 23/07/2008

Quyết định Về việc ban hành "Quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách phường"

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/05/2006
 • Ngày có hiệu lực: 10/05/2006

Quyết định về việc ban hành “Quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách quận 8”

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/2007

Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận 8

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/03/2008
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2008
 • Số hiệu: 13/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 24/12/2007
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 91/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/09/2006
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2006

Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: