Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Quyết định 6203/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 02/10/2015
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 02/10/2015
Số, ký hiệu: 6203/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn
Trích yếu: Về việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Tuấn Tài
Công báo: Số 48 - năm 2015

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2006

Nghị quyết về việc thông qua đơn giá đất để tính bồi thường hỗ trợ đối với dự án “nâng cấp mở rộng Hương lộ 60, Hương lộ 70 và đường Nguyễn Thị Sóc”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2006

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2007

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2006

Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Hóc Môn

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2006

Nghị quyết về phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2006

Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2010) định hướng đến năm 2020

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2006

Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về thực hiện cơ chế hành chính một cửa liên thông từ xã đến huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính huyện Hóc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 19/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về thẩm quyền quyết định việc sửa chữa, mua sắm, điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2008

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 47/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2008

Nghị quyết về bổ sung dự toán ngân sách năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2008

Nghị quyết về việc sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2008

Nghị quyết về bổ sung danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2008 nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp vốn huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2008
Văn bản căn cứ

Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005