Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1217/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hẻm 353 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 7. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1217/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hẻm 353 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 7. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hẻm 391 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, Quận 7. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hẻm 116 đường số 17, phường Tân Thuận Tây, Quận 7. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1213/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hẻm 98 đường số 17, phường Tân Thuận Tây, Quận 7. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND về phê duyệt “Phương án phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc giải thể Hiệp hội Xuất nhập khẩu, hợp tác và đầu tư (Infotra) Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, phê duyệt điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. |

Quyết định 6203/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 02/10/2015
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 02/10/2015
Số, ký hiệu: 6203/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn
Trích yếu: Về việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Tuấn Tài
Công báo: Số 48 - năm 2015

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2006

Nghị quyết về việc thông qua đơn giá đất để tính bồi thường hỗ trợ đối với dự án “nâng cấp mở rộng Hương lộ 60, Hương lộ 70 và đường Nguyễn Thị Sóc”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2006

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2007

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2006

Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Hóc Môn

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2006

Nghị quyết về phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2006

Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2010) định hướng đến năm 2020

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2006

Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về thực hiện cơ chế hành chính một cửa liên thông từ xã đến huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính huyện Hóc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 19/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về thẩm quyền quyết định việc sửa chữa, mua sắm, điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2007

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2008

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 47/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2008

Nghị quyết về bổ sung dự toán ngân sách năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2008

Nghị quyết về việc sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2008

Nghị quyết về bổ sung danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2008 nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp vốn huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2008
Văn bản căn cứ

Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005