Quyết định 6159/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 22/11/2017
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 22/11/2017
Số, ký hiệu: 6159/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 2.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Thanh Liêm
Công báo: Số 06 - năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 91/2005/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/07/2005
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/2005

Nghị quyết về bổ sung Quỹ đặt, đổi tên đường của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 66/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 12/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/2006
 • Số hiệu: 36/2006/TT-BVHTT
 • Ngày ban hành: 20/03/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: