Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Nghị định 91/2005/NĐ-CP

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị định Ngày ban hành: 11/07/2005
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 11/07/2005
Số, ký hiệu: 91/2005/NĐ-CP Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Trích yếu: Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Nghị quyết về việc đặt tên công trình hầm Thủ Thiêm mang tên Đường hầm sông Sài Gòn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/2011/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 17/12/2011

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận 2.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1173/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/2012

Nghị quyết về việc đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồng chí Mai Chí Thọ, Đồng chí Trần Văn Giàu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2012/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 12/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2012

Quyết định về việc đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồng chí Mai Chí Thọ, Đồng chí Trần Văn Giàu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 34/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 18/08/2012

Quyết định về ban hành tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 31/08/2013

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 9.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6463/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2014

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 12.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6464/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2014

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Hóc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 445/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 04/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 04/02/2016

Quyết định về việc đặt tên "Phú Hữu" cho công trình cầu đường bộ trên đường Vành đai phía Đông Thành phố bắc qua sông Rạch Chiếc, Quận 9.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3202/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 23/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 23/06/2016

Nghị quyết về bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 103/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 05/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2016

Nghị quyết về đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Võ Trần Chí, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 104/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 05/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2016

Quyết định về việc đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Võ Trần Chí, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5473/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 18/10/2016

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6286/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2016

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2686/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/05/2017
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2017

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận Gò vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2799/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/05/2017
 • Ngày có hiệu lực: 30/05/2017

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3745/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/07/2017
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2017

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 9.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3930/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/07/2017
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2017

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 2.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6159/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/11/2017
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/2017