Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |
Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (18)
Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về việc đặt tên công trình hầm Thủ Thiêm mang tên Đường hầm sông Sài Gòn. Quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận 2. Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về việc đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồng chí Mai Chí Thọ, Đồng chí Trần Văn Giàu. Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồng chí Mai Chí Thọ, Đồng chí Trần Văn Giàu. Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND về ban hành tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố Quyết định số 6463/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 9. Quyết định số 6464/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 12. Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Hóc Môn. Quyết định số 3202/QĐ-UBND về việc đặt tên "Phú Hữu" cho công trình cầu đường bộ trên đường Vành đai phía Đông Thành phố bắc qua sông Rạch Chiếc, Quận 9. Nghị quyết số 103/NQ-HĐND về bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 104/NQ-HĐND về đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Võ Trần Chí, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch. Quyết định số 5473/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Võ Trần Chí, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch. Quyết định số 6286/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận Thủ Đức. Quyết định số 2686/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 8. Quyết định số 2799/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận Gò vấp. Quyết định số 3745/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Củ Chi. Quyết định số 3930/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 9. Quyết định số 6159/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 2.
Văn bản căn cứ (0)
Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)