Quyết định 59/2013/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 20/12/2013
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 30/12/2013
Số, ký hiệu: 59/2013/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 19/10/2018
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Người ký: NGUYỄN HỮU TÍN
Công báo: Số 05 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 102/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/09/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 07/2009/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 10/07/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Lưu trữ
 • Ngày ban hành: 11/11/2011
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 352/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/01/2019
 • Ngày có hiệu lực: 24/01/2019
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/2018/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/10/2018
 • Ngày có hiệu lực: 19/10/2018
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về phê duyệt "Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020".

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1869/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 17/04/2014