Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 32 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4259/QĐ-UBND về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4258/QĐ-UBND về việc phê duyệt 17 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4322/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4237/QĐ-UBND về việc xếp lại hạng II đối với Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Điều phối của Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động điều phối vùng Đông Nam Bộ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4173/QĐ-UBND về phân công Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4172/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác theo dõi tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4164/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ thoát nước thải và xử lý nước thải tại Khu Công nghệ cao | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4146/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ |

Quyết định 54/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 22/01/2014
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 22/01/2014
Số, ký hiệu: 54/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 4
Trích yếu: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Tiến Đạt
Công báo: Số 10 - năm 2014

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định Về thành lập Thanh tra xây dựng quận 4 và Thanh tra xây dựng 15 phường thuộc quận 4

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2007

Quyết định về ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/04/2007
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2007

Chỉ thị về công tác ứng phó bão đổ bộ vào địa bàn quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2010/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 17/03/2010
 • Ngày có hiệu lực: 24/03/2010

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận 4 năm 2012.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2012/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 11/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/2012

Quyết định về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/06/2007
 • Ngày có hiệu lực: 19/06/2007

Quyết định về ban hành Quy đinh về trình tự, thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khi Nhà nuóc thu hồi đất trên địa bàn quận 4

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 633/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/05/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2009
 • Số hiệu: 01/2012/QĐ-UĐND
 • Ngày ban hành: 26/03/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1952/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/12/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1978/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/12/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 41/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/12/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 08/2011/CT-UBND-M
 • Ngày ban hành: 30/12/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 09/2011/CT-UBND-M
 • Ngày ban hành: 30/12/2011
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Nghị định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/04/2010
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/2010

Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 09/2013/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 15/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: