Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Quyết định 48/2013/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 17/10/2013
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 27/10/2013
Số, ký hiệu: 48/2013/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 10/05/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, đất do Nhà nước quản lý theo giá thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Nhà ở;Đất đai - Xây dựng
Người ký: NGUYỄN HỮU TÍN
Công báo: Số 64 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về điều chỉnh khoản 3, Điều 9 của Quyết định số 281/2003/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy định quy trình và phương pháp thẩm định Giá bán bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/2005

Quyết định về ban hành bản “Quy định về quy trình và phương pháp thẩm định giá bán bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 281/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2003
Văn bản căn cứ

Nghị định về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 188/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về thu tiền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 198/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 123/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/07/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/06/2009
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về bán đấu giá tài sản.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/03/2010
 • Ngày có hiệu lực: 04/03/2010

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 120/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2010

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 89/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/08/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 93/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Đất đai 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008
 • Ngày ban hành: 03/06/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Giá
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 188/2004/NĐ-
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 117/2004/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/12/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 9097/STC-BVG
 • Ngày ban hành: 13/09/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 6376/STC-BVG
 • Ngày ban hành: 11/07/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2141/STP-VB
 • Ngày ban hành: 13/06/2013
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy định về xác định, thẩm định phương án giá đất cụ thể và giá trị nhà, vật kiến trúc trên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/04/2021
 • Ngày có hiệu lực: 10/05/2021