Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 4420/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 17/08/2013
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 17/08/2013
Số, ký hiệu: 4420/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về phê duyệt Đề cương Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Mạnh Hà
Công báo: Số 48 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 92/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/09/2006
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 43/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 03/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/2012

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 13-NQ/TW
 • Ngày ban hành: 16/01/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 16/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 25/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/04/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2012/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 09/02/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 14/2013/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 21/06/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 27/CTrHĐ/TU
 • Ngày ban hành: 26/07/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2265/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/05/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Quy hoạch đô thị năm 2009
 • Ngày ban hành: 17/06/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Viễn thông
 • Ngày ban hành: 23/11/2009
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/01/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 16/TTr-STTTT
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 5196/SKHĐT-TT
 • Ngày ban hành: 26/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: