Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 4178/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 02/08/2013
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 02/08/2013
Số, ký hiệu: 4178/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Phê duyệt Đề cương Quy hoạch Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Lĩnh vực:
Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Công báo: Số 35 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 51/2002/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 11/05/2002

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 22-CT/TW
 • Ngày ban hành: 17/10/1997
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 162-TB/TW
 • Ngày ban hành: 01/12/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 16-NQ/TW
 • Ngày ban hành: 01/08/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 157-QĐ/TW
 • Ngày ban hành: 29/04/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 52-CT/TW
 • Ngày ban hành: 22/07/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 25-CT/TW
 • Ngày ban hành: 31/07/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 82/TB-VPCP
 • Ngày ban hành: 28/04/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 388/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 13/05/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 22/2009/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 16/02/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 4295/BTTTT-CBC
 • Ngày ban hành: 30/12/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 26-Ctr/TU
 • Ngày ban hành: 26/10/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 75/BC-UBND
 • Ngày ban hành: 10/07/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Báo chí năm 1989
 • Ngày ban hành: 28/12/1989
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 583/CP-VX
 • Ngày ban hành: 16/06/2000
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 4318/BTTTT-HD
 • Ngày ban hành: 30/12/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 15/TTr-STTTT
 • Ngày ban hành: 20/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: