Quyết định 1925/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 24/04/2017
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 24/04/2017
Số, ký hiệu: 1925/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc đính chính văn bản.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Thanh Liêm
Công báo: Số 64 - năm 2017

Văn bản liên quan

Văn bản bị sửa đổi/ bổ sung/ được đính chính

Quyết định về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/07/2016

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 21/07/2016

Quyết định ban hành Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia "chuỗi thực phẩm an toàn" của Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2016

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2016

Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 22/08/2016

Quyết định ban hành Quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 13/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 23/08/2016

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 30/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/2016

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 28/08/2016

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 16/09/2016

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 16/09/2016

Quyết định về thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 34/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 13/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 23/09/2016

Quyết định quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát tnển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/09/2016

Quyết định ban hành Quy chế đặt hàng và giao kế hoạch cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngành tài nguyên và môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 19/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2016

Quyết định về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/201 l/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 07/10/2016

Quyết định ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2016

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2016

Quyết định ban hành Quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2016
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: