Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1091/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Hốc Môn | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1084/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1083/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình vận hành hệ thống và Quy trình vận hành các cụm công trình thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, mức thu nhập và các chính sách đãi ngộ để tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1063/QĐ-UBND về công bố danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1060/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1059/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. |

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 28/07/2015
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 07/08/2015
Số, ký hiệu: 37/2015/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Thương mại;Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Người ký: Lê Hoàng Quân
Công báo: Số 41 - năm 2015

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 108/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/09/2006
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 60/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/06/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 37/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/04/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 92/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/06/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 180/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 72/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 321/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/02/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 31/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 171/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 101/2014/TTLT/BTC-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 30/07/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ngân sách nhà nước năm 2002
 • Ngày ban hành: 16/12/2002
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 26/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/01/2014
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ của Thành phố năm 2015 - 2016

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4269/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 28/08/2015