Quyết định 35/2013/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 10/09/2013
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 20/09/2013
Số, ký hiệu: 35/2013/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Lê Hoàng Quân
Công báo: Số 55 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 92/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/10/2009
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/03/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2010

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/03/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2010

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Luật luật viên chức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Viên chức
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
 • Số hiệu: 29/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2011/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 25/01/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 673/TTr-SNV
 • Ngày ban hành: 20/08/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Cán bộ, công chức
 • Ngày ban hành: 13/11/2008
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2014