Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 23/08/2013
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 02/09/2013
Số, ký hiệu: 32/2013/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 25/03/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
Người ký: Lê Hoàng Quân
Công báo: Số 66 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ
 • Số hiệu: 146/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/12/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2604/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/05/2012
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 51/2002/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 11/05/2002

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 43/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/06/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 25/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/05/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
 • Ngày ban hành: 12/06/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Báo chí năm 1989
 • Ngày ban hành: 28/12/1989
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/03/2023
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2023
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hóc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/2013