Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 2915/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 06/03/2014
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 06/03/2014
Số, ký hiệu: 2915/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Trích yếu: Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Minh Tấn
Công báo: Số 23 - năm 2014

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2012.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2012/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 01/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 08/03/2012

Chỉ thị về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên năm 2013.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2012/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 19/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2012

Chỉ thị về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2013.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2013/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 14/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 21/01/2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/02/2009
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/2009

Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/03/2009
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2009

Quyết định về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/2012

Quyết định ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2013.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 08/02/2013
 • Số hiệu: 1570/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/11/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 26/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/01/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 48/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/05/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 107/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/09/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/01/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 07/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/03/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 14/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/05/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 25/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/10/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 27/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/08/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/01/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/05/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 20/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/07/2006
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Nghị định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/04/2010
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/2010

Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 20/2010/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 30/11/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 09/2013/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 15/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: