Quyết định 2899/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 08/07/2019
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 08/07/2019
Số, ký hiệu: 2899/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Gò Vấp.
Lĩnh vực:
Người ký: Võ Văn Hoan
Công báo: Số 52 + 53 - năm 2019

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 06/07/2017
 • Ngày có hiệu lực: 06/07/2017

Nghị quyết về điều chỉnh và thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/12/2017
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/2017

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 43/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 122/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 09/12/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Đất đai năm 2013
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: