Quyết định 2780/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 29/06/2019
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 29/06/2019
Số, ký hiệu: 2780/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Nhà Bè.
Lĩnh vực:
Người ký: Võ Văn Hoan
Công báo: Số 52 + 53 - năm 2019

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 06/07/2017
 • Ngày có hiệu lực: 06/07/2017

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 43/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/01/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 80/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 19/05/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Đất đai năm 2013
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: