Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 2777/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 10/06/2015
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 10/06/2015
Số, ký hiệu: 2777/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025.
Lĩnh vực:
Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Công báo: Số 35 - năm 2015

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 92/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/09/2006
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/01/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 36-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1999/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/2014

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 08-NQ/TW
 • Ngày ban hành: 01/12/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 16-NQ/TW
 • Ngày ban hành: 10/08/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 16/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2160/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1752/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 24/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 06/01/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2631/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2008/TT-BKH
 • Ngày ban hành: 01/07/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 3497/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/07/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 151/BC-UBND-VX
 • Ngày ban hành: 24/12/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 4383/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/08/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 3600/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 03/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: