Quyết định 2703/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 29/06/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 29/06/2018
Số, ký hiệu: 2703/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc bãi bỏ văn bản
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Thanh Liêm
Công báo: Số 50 - năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định phê duyệt Dự án "Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6505/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 13/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 31/01/2017

Quyết định về phê duyệt quy hoạch Hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 39/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/03/2007
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2007

Quyết định về việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2012
Văn bản căn cứ

Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 83/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/2010
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 08/2018/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/01/2018
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 38/2014/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 24/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: