Quyết định 17/2012/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 09/05/2012
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần Ngày hiệu lực: 19/05/2012
Số, ký hiệu: 17/2012/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Đất đai - Xây dựng
Người ký:
Công báo: Số 23 - năm 2012

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 84/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/10/2009
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2009
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 45/2018/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/11/2018
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/2018
Văn bản được dẫn chiếu

Quyết định quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013