Quyết định 2129/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 18/05/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Số, ký hiệu: 2129/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Công báo: Số 47 - năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị quyết về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2018/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 16/03/2018
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Phí và lệ phí năm 2015
 • Ngày ban hành: 25/11/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 54/2017/QH14
 • Ngày ban hành: 24/11/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 154/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: