Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị quyết Ngày ban hành: 16/03/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Số, ký hiệu: 02/2018/NQ-HĐND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Công báo: Số 22 - năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 54/2017/QH14
 • Ngày ban hành: 24/11/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 154/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/11/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Phí và lệ phí năm 2015
 • Ngày ban hành: 25/11/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: