Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 08/02/2006
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 18/02/2006
Số, ký hiệu: 15/2006/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về bãi bỏ các văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Công văn về việc chỉ đạo giải quyết 1 số đề nghị về chế độ quản lý đất đai.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 224/UB-NN
 • Ngày ban hành: 18/01/1988
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/1988

Quyết định về việc uỷ quyền cho Trưởng Ban quản lý ruộng đất TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 225/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/07/1991
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/1991

Công văn về tổ chức hoạt động của Ban quản lý đất đai thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6089/UB-NN
 • Ngày ban hành: 17/12/1992
 • Ngày có hiệu lực: 17/12/1992

Quyết định về việc bổ sung Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 25 tháng 7 năm 1991 của UBND thành phố về giải quyết tranh chấp đất đai ở thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2667/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/11/1992
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/1992

Công văn về việc ban hành mẫu văn bản “Giải quyết địa điểm xây dựng”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4053/UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 26/07/1993
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/1993

Công văn về việc áp dụng bảng giá đất hiện hành để thu thuế trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3526/UB-TM
 • Ngày ban hành: 03/08/1994
 • Ngày có hiệu lực: 03/08/1994

Quyết định về việc ban hành bổ sung bảng giá đất của một số đường trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2897/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 17/06/1996
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/1996

Công văn về việc lập thủ tục thuê đất đối với công trình đầu tư XD có vốn nước ngoài.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1242/UB-KT
 • Ngày ban hành: 16/04/1996
 • Ngày có hiệu lực: 16/04/1996

Quyết định về việc ban hành quy bổ sung giá đất của đường ven sông Sàigòn thuộc phường Thảo Điền, quận 2.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6291/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 05/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/1997

Công văn về việc việc giải quyết vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - quyền sử dụng đất ở theo quyết định 6280/QĐ-UB-QLĐT và Nghị định 60/CP.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5332/UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 11/12/1997
 • Ngày có hiệu lực: 11/12/1997

Công văn về việc bổ sung chức năng đo đạc bản đồ cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề liên quan nhau.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4929/UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 19/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 19/11/1997

Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 31/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/1997

Chỉ thị về việc giao đất xây dựng nhà ở.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/CT-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 23/08/1997
 • Ngày có hiệu lực: 23/08/1997

Chỉ thị về việc thực hiện thí điểm một số vấn đề liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 47/1998/CT -UBQLĐT
 • Ngày ban hành: 22/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/1998

Công văn về việc giải quyết thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4104/CV-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 20/10/1998
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/1998

Công văn về việc giải quyết các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận QSHNƠ-QSDĐƠ của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong lực lượng quân đội, Công an không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM được đơn vị cấp đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3777/CV-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 30/09/1998
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/1998

Quyết định về việc thành lập Thanh tra Sở Địa chính-Nhà đất thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3639/1998/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 13/07/1998
 • Ngày có hiệu lực: 13/07/1998

Công văn về việc bổ sung giá đất đô thị.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1008/UB-KT
 • Ngày ban hành: 18/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/1998

Công văn về việc thu tiền sử dụng đất ở khu dân cư nông thôn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1221/UB-KTNN
 • Ngày ban hành: 02/04/1998
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/1998

Quyết định về việc hợp nhất Sở Địa chính và Sở Nhà đất thành Sở Địa chính - Nhà đất thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2754/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 26/05/1998

Quyết định về việc điều chỉnh giá đất của các tuyến đường xa lộ Trường Sơn, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22 thuộc quận Thủ Đức, quận 12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1909/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 10/04/1998
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/1998

Công văn về việc nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chuyển nhượng đã đóng tiền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1465/UB-NC
 • Ngày ban hành: 18/04/1998
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/1998

Quyết định về việc điều chỉnh giá đất của các tuyến đường thuộc phường An Phú, Thảo Điền quận 2.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1462/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 19/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/1998

Quyết định về việc điều chỉnh giá đất của các tuyến đường thuộc phường Bình An, Bình Khánh quận 2.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1460/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 19/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/1998

Quyết định về việc bổ sung giá đất đường thuộc quận 2, quận 9 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6121/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 14/10/1999
 • Ngày có hiệu lực: 14/10/1999

Công văn về việc xác định đơn giá đất đối với hẻm do nhân dân tự bỏ tiền ra nâng cấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5166/UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 09/12/1999
 • Ngày có hiệu lực: 09/12/1999

Công văn về việc giải quyết một số vướng mắc khi thực hiện quyết định số 38/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 19/6/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3253/UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 25/08/2000
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2000

Công văn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giải quyết hồ sơ chuyển nhượng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2776/UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 28/07/2000
 • Ngày có hiệu lực: 28/07/2000

Công văn về việc thể hiện sơ đồ nhà, đất trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1324/VP-ĐT
 • Ngày ban hành: 01/09/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2000

Công văn về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho những người nhận chuyển nhượng QSDĐ của các tổ chức kinh doanh nhà.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1912/UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 07/06/2000
 • Ngày có hiệu lực: 07/06/2000

Công văn về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà có nguồn gốc mua hóa giá, mua theo Nghị định số 61/CP có diện tích nhà, đất khác so với chủ quyền gốc.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 411/VP-ĐT
 • Ngày ban hành: 16/03/2001
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2001

Công văn về việc giải quyết nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố cho đối tượng không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2014/UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 19/06/2001
 • Ngày có hiệu lực: 19/06/2001

Quyết định về việc bổ sung đơn giá đất thuộc quận 5, quận 6 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/02/2001
 • Ngày có hiệu lực: 23/02/2001

Quyết định về bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất đô thị thuộc quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2123/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/05/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2004

Quyết định về sửa đổi, bổ sung bản “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 225/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2003

Quyết định về việc ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 21/01/2003

Quyết định v ề việc ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2003

Quyết định về việc xác định mức giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi lập thủ tục về quyền sử dụng đất tại các phường thuộc các quận 2, 7, 9, 12 và Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/03/2002
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2002

Quyết định về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 04/01/1995
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/1995
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2004/QH11
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Luật đất đai.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về thi hành Luật Đất đai.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 181/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: