Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (39)
Công văn số 224/UB-NN về việc chỉ đạo giải quyết 1 số đề nghị về chế độ quản lý đất đai. Quyết định số 225/QĐ-UB về việc uỷ quyền cho Trưởng Ban quản lý ruộng đất TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Công văn số 6089/UB-NN về tổ chức hoạt động của Ban quản lý đất đai thành phố. Quyết định số 2667/QĐ-UB về việc bổ sung Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 25 tháng 7 năm 1991 của UBND thành phố về giải quyết tranh chấp đất đai ở thành phố. Công văn số 4053/UB-QLĐT về việc ban hành mẫu văn bản “Giải quyết địa điểm xây dựng”. Công văn số 3526/UB-TM về việc áp dụng bảng giá đất hiện hành để thu thuế trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất. Quyết định số 2897/QĐ-UB-KT về việc ban hành bổ sung bảng giá đất của một số đường trên địa bàn thành phố. Công văn số 1242/UB-KT về việc lập thủ tục thuê đất đối với công trình đầu tư XD có vốn nước ngoài. Quyết định số 6291/QĐ-UB-KT về việc ban hành quy bổ sung giá đất của đường ven sông Sàigòn thuộc phường Thảo Điền, quận 2. Công văn số 5332/UB-QLĐT về việc việc giải quyết vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - quyền sử dụng đất ở theo quyết định 6280/QĐ-UB-QLĐT và Nghị định 60/CP. Công văn số 4929/UB-QLĐT về việc bổ sung chức năng đo đạc bản đồ cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề liên quan nhau. Chỉ thị số 36/CT-UB-KT về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Chỉ thị số 23/CT-UB-QLĐT về việc giao đất xây dựng nhà ở. Chỉ thị số 47/1998/CT -UBQLĐT về việc thực hiện thí điểm một số vấn đề liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Công văn số 4104/CV-UB-QLĐT về việc giải quyết thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Công văn số 3777/CV-UB-QLĐT về việc giải quyết các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận QSHNƠ-QSDĐƠ của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong lực lượng quân đội, Công an không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM được đơn vị cấp đất. Quyết định số 3639/1998/QĐ-UB-VX về việc thành lập Thanh tra Sở Địa chính-Nhà đất thành phố. Công văn số 1008/UB-KT về việc bổ sung giá đất đô thị. Công văn số 1221/UB-KTNN về việc thu tiền sử dụng đất ở khu dân cư nông thôn. Quyết định số 2754/QĐ-UB về việc hợp nhất Sở Địa chính và Sở Nhà đất thành Sở Địa chính - Nhà đất thành phố. Quyết định số 1909/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh giá đất của các tuyến đường xa lộ Trường Sơn, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22 thuộc quận Thủ Đức, quận 12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi. Công văn số 1465/UB-NC về việc nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chuyển nhượng đã đóng tiền sử dụng đất. Quyết định số 1462/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh giá đất của các tuyến đường thuộc phường An Phú, Thảo Điền quận 2. Quyết định số 1460/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh giá đất của các tuyến đường thuộc phường Bình An, Bình Khánh quận 2. Quyết định số 6121/QĐ-UB-QLĐT về việc bổ sung giá đất đường thuộc quận 2, quận 9 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Công văn số 5166/UB-QLĐT về việc xác định đơn giá đất đối với hẻm do nhân dân tự bỏ tiền ra nâng cấp. Công văn số 3253/UB-ĐT về việc giải quyết một số vướng mắc khi thực hiện quyết định số 38/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 19/6/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố. Công văn số 2776/UB-ĐT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giải quyết hồ sơ chuyển nhượng. Công văn số 1324/VP-ĐT về việc thể hiện sơ đồ nhà, đất trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Công văn số 1912/UB-ĐT về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho những người nhận chuyển nhượng QSDĐ của các tổ chức kinh doanh nhà. Công văn số 411/VP-ĐT về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà có nguồn gốc mua hóa giá, mua theo Nghị định số 61/CP có diện tích nhà, đất khác so với chủ quyền gốc. Công văn số 2014/UB-ĐT về việc giải quyết nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố cho đối tượng không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 14/2001/QĐ-UB về việc bổ sung đơn giá đất thuộc quận 5, quận 6 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2123/QĐ-UB về bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất đô thị thuộc quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Quyết định số 225/2003/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung bản “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003. Quyết định số 04/2003/QĐ-UB về việc ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 06/2003/QĐ-UB v ề việc ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 21/2002/QĐ-UB về việc xác định mức giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi lập thủ tục về quyền sử dụng đất tại các phường thuộc các quận 2, 7, 9, 12 và Thủ Đức. Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố.
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)