Quyết định 139/2009/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 09/04/2009
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 16/04/2009
Số, ký hiệu: 139/2009/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 04/12/2018
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè
Lĩnh vực:
Người ký: VÕ MINH THÀNH
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09/2008/QĐ-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/03/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/01/2009
 • Ngày có hiệu lực: 30/01/2009

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 4l/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/05/2008
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 35/2008/TTLT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 14/07/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 97/TTr-NVr
 • Ngày ban hành: 03/03/2009
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản công bố bãi bỏ

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè hết hiệu lực toàn bộ năm 2018.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3161/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 04/12/2018
 • Ngày có hiệu lực: 04/12/2018

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2018/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 04/12/2018
 • Ngày có hiệu lực: 04/12/2018