Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 32 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4259/QĐ-UBND về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4258/QĐ-UBND về việc phê duyệt 17 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4322/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4237/QĐ-UBND về việc xếp lại hạng II đối với Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Điều phối của Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động điều phối vùng Đông Nam Bộ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4173/QĐ-UBND về phân công Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4172/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác theo dõi tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4164/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ thoát nước thải và xử lý nước thải tại Khu Công nghệ cao | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4146/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ |

Quyết định 1161/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 31/03/2023
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 31/03/2023
Số, ký hiệu: 1161/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc ủy quyền cho các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Lĩnh vực:
Người ký: Phan Văn Mãi
Công báo: Số 59 + 60 - năm 2023

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ
 • Số hiệu: 4221/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/12/2022
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2623/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/07/2021
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Nghị định về phát triển và quản lý chợ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 14/01/2003

Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2022/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/10/2022
 • Ngày có hiệu lực: 21/10/2022

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
 • Số hiệu: 131/2020/QHl4
 • Ngày ban hành: 16/11/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 08/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/02/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 114/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 113/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/10/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 137/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 87/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/10/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 72/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 10/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/01/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 82/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/07/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 144/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 33/2021/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/03/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 81/2021/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/08/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 104/2022/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/12/2022
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 119/2009/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 01/10/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/05/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 23/2014/TT-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 22/12/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 19/2016/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 99/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/10/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 12/2020/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 29/05/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 21/2020/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 09/09/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 05/2021/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 24/06/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Điện lực
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Luật sư
 • Ngày ban hành: 25/06/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Phòng, chổng bạo lực gia đình
 • Ngày ban hành: 21/11/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Giao thông đường bộ
 • Ngày ban hành: 13/11/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật Điện lực năm 2012
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Báo chí
 • Ngày ban hành: 05/04/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Bộ luật Lao động
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: