Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận 7 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2109/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 69 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 3. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2089/QĐ-UBND về công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2086/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác xây dựng Đề án thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ Giúp việc của Hội đồng đánh giá Đề án đề xuất giải pháp đột phá về tổ chức, bộ máy quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2084/QĐ-UBND về thành lập Ban Nội dung - Thư ký Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2024. |

Nghị định 02/2003/NĐ-CP

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị định Ngày ban hành: 14/01/2003
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 14/01/2003
Số, ký hiệu: 02/2003/NĐ-CP Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Trích yếu: Về phát triển và quản lý chợ.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 64/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 31/07/2009
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2009

Quyết định về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/10/2009
 • Ngày có hiệu lực: 27/10/2009

Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý chợ Phạm Văn Hai.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 22/10/2010

Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý chợ Bàu Cát.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 22/10/2010

Quyết định về việc giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 13/02/2013

Quyết định về ban hành chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ nông sản thực phẩm nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm ở huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2449/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2003

Quyết định về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 83/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2003

Quyết định về bổ sung một số quy định của Quyết định 2449/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về ban hành chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trong nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm theo quy hoạch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2933/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2003

Quyết định về điều chỉnh chính sách thưởng của Quyết định 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 218/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2003

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm Thương mại quận 3 tại Phụ lục Nội dung Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 169/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/09/2005
 • Ngày có hiệu lực: 26/09/2005

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm Thương mại quận Bình Thạnh đối với chợ Bà Chiểu tại Phụ lục Nội dung Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ-Siêu thị-Trung tâm Thương mại của 22 Quận Huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 243/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2006

Quyết định về giao Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 244/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/2003

Quyết định về ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 216/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/09/2004
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2004

Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý chợ Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 09/07/2010

Quyết định Về ban hành Quy chế ( mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 8

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 018/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/06/2004
 • Ngày có hiệu lực: 22/06/2004

Quyết định Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý chợ Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 146/OĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 12/10/2004

Quyết định Về việc thành lập Ban Quản lý chợ Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/03/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2009

Quyết định về việc ủy quyền cho các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1161/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 31/03/2023
 • Ngày có hiệu lực: 31/03/2023