Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |
Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (2)

Số: 4221/QĐ-UBND ngày 01/12/2022

Số: 2623/QĐ-UBND ngày 22/07/2021

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (32)
Nghị định số 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ. Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012

Số: 131/2020/QHl4 ngày 16/11/2020

Số: 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009

Số: 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009

Số: 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013

Số: 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013

Số: 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015

Số: 72/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016

Số: 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020

Số: 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020

Số: 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020

Nghị định số: 33/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021

Số: 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021

Số: 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022

Số: 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009

Số: 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010

Số: 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014

Số: 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016

Số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Số: 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020

Số: 21/2020/TT-BCT ngày 09/09/2020

Số: 05/2021/TT-BTP ngày 24/06/2021

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Điện lực ngày 03/12/2004

Số: Luật Luật sư ngày 25/06/2006

Số: Luật Phòng, chổng bạo lực gia đình ngày 21/11/2007

Số: Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008

Số: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật Điện lực năm 2012 ngày 20/11/2012

Số: Luật Báo chí ngày 05/04/2016

Số: Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)