Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 22/01/2014
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/02/2014
Số, ký hiệu: 06/2014/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Công báo: Số 14 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị quyết về tiêu chí để chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2013/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 13/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 23/07/2013

Quyết định về ban hành tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 31/08/2013

Nghị quyết về bổ sung Quỹ tên đường tại thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/2013/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 10/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 91/200S/NĐ-
 • Ngày ban hành: 11/07/2005
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 9.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6463/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2014

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 12.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6464/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2014

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Hóc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 445/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 04/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 04/02/2016

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6286/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2016

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2686/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/05/2017
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2017

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3745/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/07/2017
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2017

Quyết định về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 9.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3930/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/07/2017
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2017