Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 28/01/2015
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần Ngày hiệu lực: 07/02/2015
Số, ký hiệu: 05/2015/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
Người ký: NGUYỄN HỮU TÍN
Công báo: Số 17 - năm 2015

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 177/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/04/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 231/2009/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/12/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT
 • Ngày ban hành: 30/03/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 18/2010/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 04/10/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 07/2013/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 31/07/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 25/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/02/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 18/2014/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 22/04/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 41/2014/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 24/07/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 32/2008/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 29/05/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Giá
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản sửa đổi/ bổ sung/ đính chính

Quyết định về việc đính chính văn bản.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4571/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/08/2017
 • Ngày có hiệu lực: 24/08/2017