Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 17/02/2011
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 24/02/2011
Số, ký hiệu: 03/2011/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 28/01/2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh
Trích yếu: Về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định về công tác văn thư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 110/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/04/2004
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh lưu trữ quốc gia.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 111/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/04/2004
 • Ngày có hiệu lực:

Thông tư hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP
 • Ngày ban hành: 06/05/2005
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 31/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2011

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP
 • Ngày ban hành: 06/05/2002
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu

Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 725/2009/UBTVQH12
 • Ngày ban hành: 16/01/2009
 • Ngày có hiệu lực: 23/01/2009

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/02/2010
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 58/2001/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/08/2001
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 44/TTr-NV
 • Ngày ban hành: 26/01/2011
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 421/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 28/01/2015