Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 21/08/2014
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 28/08/2014
Số, ký hiệu: 01/2014/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 20/02/2017
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cần Giờ.
Lĩnh vực:
Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Công báo: Số 52 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2008/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 724/2009/UBTVQH12
 • Ngày ban hành: 16/01/2009
 • Ngày có hiệu lực: 23/01/2009

Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 725/2009/UBTVQH12
 • Ngày ban hành: 16/01/2009
 • Ngày có hiệu lực: 23/01/2009

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 34/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/04/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2010

Quyết định ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 55/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2013

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 117/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 71/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/09/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 73/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/07/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 81/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/07/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 668/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/06/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 793/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Xử lý vi phạm hành chính
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản công bố bãi bỏ

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 102/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 13/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2017