Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị quyết Ngày ban hành: 05/12/2012
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/01/2013
Số, ký hiệu: 25/2012/NQ-HĐND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản bị sửa đổi/ bổ sung/ được đính chính

Nghị quyết quy định về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2011/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 17/12/2011
Văn bản căn cứ

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 524/2012/NQ-UBTVQH13
 • Ngày ban hành: 20/09/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/01/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 102/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 46/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/03/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 59231/BTC-HCSN
 • Ngày ban hành: 27/11/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ngân sách nhà nước năm 2002
 • Ngày ban hành: 16/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: