Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị quyết Ngày ban hành: 05/12/2012
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 15/12/2012
Số, ký hiệu: 23/2012/NQ-HĐND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường.
Lĩnh vực: Nông nghiệp - Nông thôn;Tài nguyên - Môi trường
Người ký:
Công báo: Số 04 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2004/QH11
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2002/QH11
 • Ngày ban hành: 16/12/2002
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 53/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 67/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Luật lUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Luật lUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 57/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 63/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/2013