Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 109/2005/QĐ-UB

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 20/06/2005
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 20/06/2005
Số, ký hiệu: 109/2005/QĐ-UB Ngày hết hiệu lực: 30/10/2007
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý Nhà nước về đấu thầu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/2002/CT-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2002
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 155/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 19/12/2003
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Luật xây dựng

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2005/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/02/2005
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2001/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2001

Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 209/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/12/2004
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 126/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/10/2007
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2007
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về quy định trình tự thủ tục và phân cấp thực hiện chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 162/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/08/2005
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2005

Quyết định về việc ban hành quy định về qui trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn Quận 3

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 03/03/2006
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2006