Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Quyết định 339/2004/QĐ-UB

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 31/12/2004
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/01/2005
Số, ký hiệu: 339/2004/QĐ-UB Ngày hết hiệu lực: 10/09/2010
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và chế độ lương đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh chuyên trách ở phường-xã, thị trấn.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Nghị định về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2001/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2001
Văn bản sửa đổi/ bổ sung/ đính chính

Quyết định về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh Trưởng các đoàn thể ở phường - xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 71/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/05/2006
 • Ngày có hiệu lực: 26/05/2006

Quyết định về điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 189/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/10/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2005
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 59/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 31/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2010
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính quận Bình Tân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3502/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 04/08/2005
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2005

Quyết định V/v quy định chức danh và số lượng cán bộ không chuyên trách cho Ủy ban nhân dân phường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6001/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2006
Văn bản được dẫn chiếu

Công văn V/v phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách,công chức phường

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 162/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/02/2005
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/2005

Quyết định Về thực hiện chuyển đổi từ chế độ khoán định biên và kinh phí quản lý hành chính sang chế độ tự chủ,tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các cơ quan nhà nước

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 168/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/02/2007
 • Ngày có hiệu lực: 09/02/2007

Quyết định Về số Iượng cán bộ chuyên trách,công chức chuyên môn và cán bộ không chuyên trách để thực hiện khoán định biên và kinh phí hoạt động.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1099/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 23/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/2005