Chỉ thị 08/2014/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 06/05/2014
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 16/05/2014
Số, ký hiệu: 08/2014/CT-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Người ký: Lê Hoàng Quân
Công báo: Số 32 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2008/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 13/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: 23/11/2008
Văn bản dẫn chiếu

Quyết định ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 936/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2012

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 47/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2011
 • Số hiệu: 729/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 04/11/2009
 • Ngày có hiệu lực: