Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về chấm dứt chủ trương thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và vận hành các Trạm Y tế phường thuộc Quận 3 theo phương thức PPP | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án triển khai hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực lý lịch tư pháp và việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Thạnh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc thành lấp Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 - 2024 |

Quyết định 972/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 22/03/2023
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 22/03/2023
Số, ký hiệu: 972/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về bãi bỏ 23 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Lĩnh vực:
Người ký: Ngô Minh Châu
Công báo: Số 47 + 48 - năm 2023

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ

Chỉ thị về việc cấm nhập khẩu, lưu hành, tàng trữ, mua bán, sử dụng loại sâu có tên khoa học Tenebrio molitor (L) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 03/04/1996
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/1996

Chỉ thị về tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2001/CT-UB
 • Ngày ban hành: 30/08/2001
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2001

Chỉ thị về đấu tranh, xử lý, ngăn chặn nạn rải đinh hoặc vật sắc-nhọn trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/2005/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 29/09/2005
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2005

Chỉ thị về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản vi phạm Luật Thủy sản tại vùng ven biển Cần Giờ và các tuyến sông lân cận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2006/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 14/04/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/2006

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý hoạt động xếp dỡ hàng hóa rau củ quả, trái cây các loại và thủy hải sản tại các cảng, bến thủy nội địa dọc 04 tuyến giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/2006/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 23/10/2006
 • Ngày có hiệu lực: 02/11/2006

Chỉ thị về tổ chức, thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2008/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 05/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2008

Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2009/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 02/11/2009
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2009

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 18/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/2011

Chỉ thị về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 09/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/04/2011

Chỉ thị tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 01/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2011

Chỉ thị về tăng cường công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 05/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 22/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2011

Chỉ thị về tổ chức thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 12/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/2011

Chỉ thị về quán triệt và thực hiện Thông tri số 07-TT/TU ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2012/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 30/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2012

Chỉ thị về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2013/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 20/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2013

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2014/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 06/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/2014

Chỉ thị về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2014/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 25/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2014

Chỉ thị về tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng tổng đài cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2014/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 09/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 19/07/2014

Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2014/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 17/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 27/09/2014

Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2015/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 08/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/2015

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2015/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 24/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/07/2015

Chỉ thị về đẩy mạnh các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2015/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/10/2015
 • Số hiệu: 04/2014/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 11/03/2013
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 30/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/03/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: