Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3857/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3855/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3838/QĐ-UBND về cho phép Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3835/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương thực hiện nghiên cứu, xây dựng Đề án đối với giải pháp, sáng kiến đăng ký theo Kế hoạch số 3815/KH-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3969/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3969/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3794/QĐ-UBND về tổ chức lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3793/QĐ-UBND về tổ chức lại “Cơ sở xã hội Nhị Xuân”thành “Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân” trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3791/QĐ-UBND về bãi bỏ 11 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3790/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV |

Quyết định 972/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 22/03/2023
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 22/03/2023
Số, ký hiệu: 972/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về bãi bỏ 23 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Lĩnh vực:
Người ký: Ngô Minh Châu
Công báo: Số 47 + 48 - năm 2023

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ

Chỉ thị về việc cấm nhập khẩu, lưu hành, tàng trữ, mua bán, sử dụng loại sâu có tên khoa học Tenebrio molitor (L) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 03/04/1996
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/1996

Chỉ thị về tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2001/CT-UB
 • Ngày ban hành: 30/08/2001
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2001

Chỉ thị về đấu tranh, xử lý, ngăn chặn nạn rải đinh hoặc vật sắc-nhọn trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/2005/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 29/09/2005
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2005

Chỉ thị về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản vi phạm Luật Thủy sản tại vùng ven biển Cần Giờ và các tuyến sông lân cận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2006/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 14/04/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/2006

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý hoạt động xếp dỡ hàng hóa rau củ quả, trái cây các loại và thủy hải sản tại các cảng, bến thủy nội địa dọc 04 tuyến giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/2006/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 23/10/2006
 • Ngày có hiệu lực: 02/11/2006

Chỉ thị về tổ chức, thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2008/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 05/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2008

Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2009/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 02/11/2009
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2009

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 18/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/2011

Chỉ thị về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 09/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/04/2011

Chỉ thị tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 01/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2011

Chỉ thị về tăng cường công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 05/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 22/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2011

Chỉ thị về tổ chức thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 12/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/2011

Chỉ thị về quán triệt và thực hiện Thông tri số 07-TT/TU ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2012/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 30/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2012

Chỉ thị về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2013/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 20/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2013

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2014/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 06/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/2014

Chỉ thị về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2014/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 25/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2014

Chỉ thị về tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng tổng đài cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2014/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 09/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 19/07/2014

Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2014/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 17/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 27/09/2014

Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2015/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 08/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/2015

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2015/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 24/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/07/2015

Chỉ thị về đẩy mạnh các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2015/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/10/2015
 • Số hiệu: 04/2014/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 11/03/2013
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 30/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/03/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: