Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5334/QĐ-UBND về ban hành Giá dịch vụ sử dụng công trình hạ tầng và tiện ích công cộng tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2023 trở đi | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5317/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Ký túc xá sinh viên Lào. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5316/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trường Đoàn Lý Tự Trọng. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5314/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5313/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5312/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5311/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5310/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Nhà Thiếu nhi Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5309/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Nhà Văn hóa Thanh niên. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5134/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 |
Số 32 Ngày xuất bản: 01.06.2014

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

06-05-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 4
06-05-2014 Chỉ thị số 08/2014/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 14
06-05-2014 Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015. 21

Ủy ban nhân dân quận 9

05-05-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 9. 25

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

29-04-2014 Quyết định số 2117/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015. 39
07-05-2014 Quyết định số 2198/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 41
16-05-2014 Công văn số 2090/UBND-THKH về điều chỉnh bổ sung Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020. 47

Sở Giao thông Vận tải

18-04-2014 Hướng dẫn số 1486/HD-SGTVT thực hiện một số nội dung của Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 48

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

14-04-2014 Quyết định số 2273/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. 63

Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

06-05-2014 Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 67

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

13-05-2014 Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 69

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

25-04-2014 Quyết định số 3430/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 71

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

05-05-2014 Quyết định số 297/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 73