Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 32 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4259/QĐ-UBND về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4258/QĐ-UBND về việc phê duyệt 17 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4322/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4237/QĐ-UBND về việc xếp lại hạng II đối với Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Điều phối của Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động điều phối vùng Đông Nam Bộ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4173/QĐ-UBND về phân công Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4172/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác theo dõi tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4164/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ thoát nước thải và xử lý nước thải tại Khu Công nghệ cao | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4146/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ |

Chỉ thị 04/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 26/01/2015
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 26/01/2015
Số, ký hiệu: 04/CT-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2016.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Hoàng Quân
Công báo: Số 17 - năm 2015

Văn bản liên quan

Văn bản dẫn chiếu

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 05/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2015

Chỉ thị về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014 - 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/2014/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 26/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2014
 • Số hiệu: 35/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 19/12/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 238-KL/TU
 • Ngày ban hành: 02/12/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 25-CT/TU
 • Ngày ban hành: 12/08/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 27/20-14/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 26/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: