Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Chỉ thị 01/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 05/01/2015
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Số, ký hiệu: 01/CT-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2015.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Hoàng Quân
Công báo: Số 10 - năm 2015

Văn bản liên quan

Văn bản dẫn chiếu

Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 10/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2014

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 12/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2014
 • Số hiệu: 77/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 10/11/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 19/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 18/03/2014
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2015

Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1346/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/2015

Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng sữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1347/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/2015

Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 và Tết Bính Thân 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1348/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/2015

Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2015 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1349/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/2015

Quyết định phê duyệt chương trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 758/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/02/2016
Văn bản được dẫn chiếu

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 26/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2015