Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Chỉ thị 27/2014/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 26/10/2014
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 05/11/2014
Số, ký hiệu: 27/2014/CT-UBND Ngày hết hiệu lực: 31/12/2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014 - 2015.
Lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội
Người ký: Lê Hoàng Quân
Công báo: Số 70 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản dẫn chiếu

Chỉ thị về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2014 và tổ chức các hoạt động lập thảnh tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày Lễ lớn trong năm 2014.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 13/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 13/03/2014
 • Số hiệu: 31-CT/Tw
 • Ngày ban hành: 25/12/2013
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần Năm 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 855/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2017
Văn bản được dẫn chiếu

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 26/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2015