Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về chấm dứt chủ trương thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và vận hành các Trạm Y tế phường thuộc Quận 3 theo phương thức PPP | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án triển khai hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực lý lịch tư pháp và việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Thạnh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc thành lấp Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 - 2024 |

Chỉ thị 27/2014/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 26/10/2014
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 05/11/2014
Số, ký hiệu: 27/2014/CT-UBND Ngày hết hiệu lực: 31/12/2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014 - 2015.
Lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội
Người ký: Lê Hoàng Quân
Công báo: Số 70 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản dẫn chiếu

Chỉ thị về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2014 và tổ chức các hoạt động lập thảnh tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày Lễ lớn trong năm 2014.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 13/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 13/03/2014
 • Số hiệu: 31-CT/Tw
 • Ngày ban hành: 25/12/2013
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần Năm 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 855/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2017
Văn bản được dẫn chiếu

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 26/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2015