Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
16-12-1977 Quyết định số 706/QĐ-UB thành lập phòng xây dựng huyện Hốc Môn. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
09-12-1977 Chỉ thị số 78A/CT-UB về việc làm các thủ tục cần thiết đối với các xí nghiệp của pháp tại thành phố hồ chí minh. 19/12/1977
09-12-1977 Chỉ thị số 77/CT-UB về việc gặt thống kê giám định năng suất vụ lúa mùa năm 1977. 09/12/1977
02-12-1977 Chỉ thị số 75/CT-UB về việc tuyển chọn cán bộ đi học khóa i về nghiệp vụ quản lý kinh tế theo hình thức tại chức. 02/12/1977
25-11-1977 Quyết định số 1531/QĐ-UB về việc cải tạo các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội trong thành phố. Hết hiệu lực từ 31/10/2001
24-11-1977 Chỉ thị số 71/CT-UB về việc thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu. Hết hiệu lực từ 17/07/2009
24-11-1977 Quyết định số 658/QĐ-UB thành lập phòng xây dựng huyện Thủ Đức. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
23-11-1977 Quyết định số 1518/QĐ-UB về việc tiến hành công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở thành phố năm 1977 - 1978. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
22-11-1977 Quyết định số 1515/QĐ-UB ban hành một số điều quy định tạm thời về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với ngành đánh bắt và chế biến thủy hải sản ở hành phố. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
21-11-1977 Chỉ thị số 70/CT-UB về việc tổ chức triển khai các mặt công tác tiêu chuẩn hóa – đo - lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 21/08/1998