Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12-04-1978 Quyết định số 51/QĐ-UB thành lập hội đồng phân phối nhà thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
12-04-1978 Quyết định số 442/QĐ-UB về việc ban hành “tiêu chuẩn tạm thời phân phối diện tích làm việc và diện tích ở của cán bộ, công nhân viên chức nhà nước trong thành phố Hồ Chí Minh”. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
31-03-1978 Quyết định số 387/QĐ-UB về việc bình ổn và điều chỉnh giá bán lẻ một số hàng tiêu dùng. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
28-03-1978 Quyết định số 41B/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
28-03-1978 Quyết định số 41A/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 1. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
27-03-1978 Quyết định số 42B/QĐ-UB-TC về việc thành lập Phòng Vật tư Quận. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
27-03-1978 Quyết định số 371/QĐ-UB để thống nhất cách tính giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong thành phố. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
23-03-1978 Quyết định số 42A/QĐ-UB về việc thành lập phòng vật giá ở các quận (huyện). Hết hiệu lực từ 11/11/1998
23-03-1978 Quyết định số 341/QĐ-UB về việc xóa bỏ kinh doanh thương nghiệp của các nhà tư sản, chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
14-03-1978 Quyết định số 304/QĐ-UB về việc điều chỉnh giá thu mua lúa và hoa màu. Hết hiệu lực từ 21/08/1998