Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
27-11-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Hết hiệu lực từ 12/05/2022
18-11-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình. Hết hiệu lực từ 26/09/2017
18-11-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp quận Tân Bình. Hết hiệu lực từ 08/03/2021
25-09-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 02/10/2009
25-09-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. 02/10/2009
06-07-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình. 13/07/2009
21-05-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Bình. 28/05/2009
04-05-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Lao động-Thương binh và xã hội Quận Tân Bình Hết hiệu lực từ 08/06/2018
24-04-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND Về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình Hết hiệu lực từ 12/05/2022
17-04-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND kỳ họp lần thứ 14. 24/04/2009