Ủy ban nhân dân quận 7

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
07-12-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá quận 7. Hết hiệu lực từ 26/08/2015
22-10-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 29/10/2012
22-10-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 29/10/2012
15-10-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 22/10/2012
15-10-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 22/10/2012
31-07-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 7, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 7. 07/08/2012
17-07-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 7, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 04/3/2011 của Ủy ban nhân dân quận 7. 24/07/2012
29-05-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 7. 05/06/2012
21-05-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 7. 28/05/2012
06-04-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 13/04/2012