Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị quyết Ngày ban hành: 20/12/2016
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 27/12/2016
Số, ký hiệu: 01/2016/NQ-HĐND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân quận 7
Trích yếu: Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Văn Diệu
Công báo: Số 19 + 20 - năm 2017

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/2016/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/2016

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/2016/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/2016

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2017.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/2016/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/2016
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: