Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 6

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
19-06-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế đánh giá, xét thi đua, khen thưởng thực hiện phong trào Thi đua yêu nước Hết hiệu lực từ 29/08/2012
12-06-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Về sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 Hết hiệu lực từ 18/12/2021
10-01-2008 Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND-NV Về phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận 6 10/01/2008
10-01-2008 số 67/2008/QĐ-UBND về phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng quận 6. Hết hiệu lực từ 08/10/2013
10-01-2008 Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND-NV Về phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng phường tại quận 6 10/01/2008
10-01-2008 số 66/2008/QĐ-UBND về phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng 14 phường tại quận 6. Hết hiệu lực từ 08/10/2013
03-01-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND Về ban hành quy định về Quy trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6 Hết hiệu lực từ 17/11/2014
19-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2008. 26/12/2007
19-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 26/12/2007
19-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quyết toán năm 2006; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2007; dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2008. 26/12/2007